header 07

 

Werking van massage

De eerste beschrijvingen van massages dateren van 2700 jaar voor onze jaartelling in China. Via India, Egypte, de Grieken en de Romeinen kwamen de technieken voor het eerst in Europa aan. De Fransen en de Zweden stonden daarbij vooraan.

 

Dat massage wereldwijd wordt toegepast is niet zo gek. Het is aangetoond dat massage niet alleen een positieve invloed op ons lichaam heeft, maar ook op ons psychisch welbevinden. De belangrijkste effecten zijn:

 • verbetering spierfunctie/spierspanning
 • pijnvermindering
 • algemene invloed op het welbevinden:
  - verbeterd krachtgevoel
  - afname vermoeidheid
  - verdieping ademhaling
  - slaapbevordering
 • psychisch effect

Hoe zijn al deze effecten te verklaren?
Tijdens een massage vinden er tal van complexe fysiologische processen plaats die op ons hele lichamelijke en psychische systeem doorwerken. Er zijn mechanische, reflectoire, chemisch-biologische, bio-energetische en psychische verklaringen voor de effecten van massage. Ze bestaan in vereenvoudigde weergave o.a. uit:

 

Desquamatie
Bij de massage laten oude huidcellen los. Hierdoor verbetert de huidstructuur en de bloedcirculatie in de huid. En dat bevordert de warmteregulatie en de afvoer van talg en zweet.

 

Losmaken van huidverklevingen
Vooral bij de intensieve sportmassage komen huidverklevingen los. Dit heeft een positief effect op de bloedcirculatie.

 

Afvoeren van vocht
De afvoer van vocht zowel in-als tussen cellen en weefsel voorkomt en verdrijft onder andere de ophoping ervan. Vochtophopingen kunnen 'spierknopen' (myogelosen) en spierpijn veroorzaken waardoor de herstelduur van spieren verslechtert.


Losmaken van spierverklevingen

Vooral bij de intensieve sportmassage komen spierverklevingen los. Hierdoor verbetert de fysiologie en daarmee de bewegingen van de spieren.

 

Vermeerdering van mestcellen
Mestcellen maken deel uit van het immuunsysteem en staan in verband met tal van stoffen die een positieve werking hebben op:

 • spanning van de bloedvaten (histamine)
 • stollingsmechanismen
 • pijnvermindering
 • ontstekingsprocessen

 

Bloedvatverwijding
Door het vrijkomen van warmte en onder andere histamine verwijden de bloedvaten zich. Dit doorbloedingseffect is gunstig voor de aanvoer van bouwstoffen en de afvoer van afvalstoffen. Hierdoor verbetert de spierfunctie. Tegelijkertijd ontspannen de spieren door allerlei complexe processen in het zenuwstelsel.

 

Stimuleren van de stofwisseling
Door de bloedvatverwijding wordt de doorbloeding beter maar de doorstroming langzamer. Hierdoor heeft de uitwisseling van belangrijke stoffen 'meer tijd en ruimte' om plaats te vinden.

 

Dempen van het zenuwstelsel en vrijmaken van pijnbeïnvloedende stoffen
Vooral bij rustige, langdurige massagebewegingen neemt de pijn af.

 

Opheffing storingen in de energiestroom
Door het vrijmaken van verklevingen en 'spierknopen' (myogelosen), kan de energie beter gaan stromen.

 

Instelling van de masseur en beïnvloeding van de hypofyse
Het psychische effect van de massage is mede afhankelijk van het vertrouwen dat de masseur weet te wekken en de veiligheid die hij/zij de client kan bieden. Maar ook stimuleert massage de hypofyse, die onze gevoelens en gedachten beïnvloeden.

 

EN VERDER IS EEN MASSAGE GEWOON FIJN!

 

 

massage plaatje 300x297

bloem-linksonder-kleinbloem-rechtsonder-klein
                                               <